Καλώς ήλθατε στα Matas' Apartments

Η ΤΗΝΟΣ

Πρόσκληση στην Τήνο

Κανένας άλλος τόπος στην Ελλάδα δεν έχει συνδεθεί τόσο με την τέχνη όσο η Τήνος.

Το νησί πρόσφερε στο αρτισύστατο νεοελληνικό κράτος τους θεμελιωτές της καλλιτεχνικής του παράδοσης. Δεκάδες γλύπτες, ζωγράφοι, ξυλογλύπτες και χαράκτες υπηρέτησαν τις καλές τέχνες και τίμησαν διεθνώς τη χώρα μας.

Υπόστρωμα, όμως, της λόγιας καλλιτεχνικής αυτής παράδοσης υπήρξαν εκατοντάδες τεχνίτες της σμίλης που ξανάδωσαν στο μάρμαρο το κύρος των κλασικών χρόνων.

Όμως δεν ήταν η αφθονία της πρώτης ύλης εκείνη που δημιούργησε τη μοναδική αυτή καλλιτεχνική παράδοση.

Και άλλοι τόποι είχαν μάρμαρο, όμως δεν ανέδειξαν τόσους καλλιτέχνες και τεχνίτες.